Tag Archives: xem ngày xuất hành theo tuổi

Xem ngày giờ tốt xuất hành theo tuổi

Theo tục lệ của người Việt, xuất hành đầu năm đúng giờ tốt, hướng tốt sẽ mang lại may mắn, lộc tài cho cả năm. Vì thế xem ngày xuất hành là việc không thể bỏ qua. Nhằm đảm bảo quá trình di chuyển được thuận lợi, suôn sẻ. Đồng thời giúp cho chuyến đi