Tag Archives: xem ngày giờ hắc đạo

Coi ngày giờ xấu hắc đạo trong tháng

Nếu ngày hoàng đạo là ngày tốt, thích hợp để tiến hành những công việc quan trọng. Thì ngày hắc đạo chính là ngày xấu trong tháng. Thực hiện bất cứ việc lớn nhỏ gì vào những ngày này cũng sẽ dễ dẫn đến thất bại. Gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của gia