Tag Archives: xem bói theo tên

Xem bói vận mệnh tương lai qua họ tên

Xem bói họ tên là việc dựa vào họ tên của một người để dự đoán tính cách, phẩm chất, công việc, tình yêu và vận mệnh người đó trong tương lai. Thông qua phương pháp Thần số học của người Ai Cập để luận giải ra các con số. Từ đó biết được tên