Tag Archives: ngày nhập trạch

Lựa chọn ngày tốt chuyển vào nhà mới

Làm nhà là một trong những đại sự quan trọng của đời người. Sau khi xem ngày làm nhà thì cần phải chọn được ngày tốt chuyển nhà, dọn về nhà mới. Bởi theo quan niệm, việc này sẽ mang lại nhiều may mắn và tài lộc. Tránh được những điều bất lợi, xui xẻo