Tag Archives: ngày bất tương là ngày gì

Xác định ngày bất tương của mỗi tháng

Nắm được các ngày bất tương của mỗi tháng rất hữu ích trước khi tiến hành công việc đại sự quan trọng. Từ đó có thể lên kế hoạch cho các dự định được hợp lí. Mang lại thành công và đạt hiệu quả cao. Đặc biệt là chuyện cưới xin, dựng vợ gả chồng nếu