Tag Archives: chuyển lịch dương sang âm

Đổi lịch ngày dương sang lịch ngày âm

Ngày nay, lịch âm và lịch dương được con người sử dụng song song với nhau trong cuộc sống. Các công việc hành chính, đi làm, đi học… chúng ta thường sử dụng lịch dương. Trong khi đó các việc như xem tuổi động thổ, cưới hỏi… thì cần đến lịch âm. Cho nên đổi