Tag Archives: cách xem ngày chôn cất

Xem ngày giờ tốt chôn cất người đã chết

Không ai có thể lựa chọn được ngày mình sinh ra cũng như ngày mình mất đi. Bởi những việc này vốn do số phận, vận mệnh ông trời đã an bài. Tuy nhiên dù người chết mất vào giờ tốt hay xấu thì việc xem ngày giờ chôn cất người chết là rất quan