Tag Archives: thuật cân xương đoán số

Tính cân lượng đoán số mệnh đời người

Xem cân lượng đời người là phương pháp thông qua số lượng chỉ tử vi để đoán số phận giàu sang hay nghèo khổ trong tương lai. Phép cân xương tính số dựa vào ngày giờ tháng năm sinh để tính số lượng chỉ. Từ đó sẽ luận giải được lá số tử vi, số