Coi hợp tuổi giữa nam Tân Dậu 1981 và nữ Giáp Tuất 1994

Tiện ích coi hợp tuổi giữa nam sinh 1981 Tân Dậu và nữ sinh 1994 Giáp Tuất sẽ cho biết tuổi hai người xung khắc hay hòa hợp nhau khi hợp tác làm ăn. Nếu hợp thì công việc làm ăn sẽ thuận lợi và tiến triển như mong muốn. Ngược lại sẽ gặp phải nhiều khó khăn, bất lợi trong việc kinh doanh làm ăn. Cần sớm tìm cách hóa giải tránh đi những điều xấu xảy ra.

Hướng dẫn xem hợp tuổi tình yêu, làm ăn kinh doanh

Chọn năm sinh và giới tính bạn (Âm lịch)

Năm sinh bạn

Giới tính

Chọn năm sinh và giới tính người đó (Âm lịch)

Năm sinh người đó

Giới tính

Thông tin tuổi nam Tân Dậu và nữ Giáp Tuất

Thông tin Tuổi bạn Tuổi người ấy
Năm sinh
Tuổi âm
Mệnh
Cung phi
Thiên mệnh
1981
Tân Dậu
Thạch Lựu Mộc
Khảm
Thủy
1994
Giáp Tuất
Sơn Đầu Hỏa
Ly
Hỏa

Đánh giá sự xung khắc giữa nam Tân Dậu và nữ Giáp Tuất

Để xem sự hợp khắc giữa 2 tuổi cần xem xét trên nhiều yếu tố. Đó là thiên can, địa chi, thiên mệnh năm sinh và cung mệnh. Từ đó mới đem ra kết luận là tuổi bạn và đối tác có thật sự hợp nhau hay không? Cụ thể nội dung sau sẽ xem hợp tuổi làm ăn cho nam sinh năm 1981 Tân Dậu và nữ sinh năm 1994 Giáp Tuất.

Xung khắc mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
Thạch Lựu MộcSơn Đầu HỏaTương sinh (Rất tốt)

Xung khắc thiên can hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
TânGiápBình (Không xung khắc)

Xung khắc địa chi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
DậuTuấtLục hại (Xấu)

Xung khắc cung phi hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
KhảmLyDiên niên (tốt)

Xung khắc thiên mệnh hai bạn

Tuổi của bạn Tuổi người ấy Đánh giá
ThủyHỏaTương khắc (Rất xấu)

Đánh giá sự xung khắc nam Tân Dậu và nữ Giáp Tuất

5
Tuổi 2 bạn khá hợp nhau

Thông tin trên hỗ trợ xem tuổi làm ăn cho nam tuổi Tân Dậu 1981 và nữ tuổi Giáp Tuất 1994. Hi vọng qua đây bạn đã biết được tuổi hai người có hợp nhau hay không? Để từ đó lựa chọn được đối tác phù hợp với mình. Tuy nhiên nếu hai người đang làm ăn chung mà tuổi xung khắc nhau thì cần sớm tìm cách hóa giải. Nhằm hạn chế những rủi ro, bất lợi xảy đến.

Xem hợp tuổi làm ăn các tuổi khác: